BSCI (Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xă hội trong kinh doanh) ra đời năm 2003 từ đề xướng của Hiệp hội Ngoại thương (FTA) với mục đích thiết lập một diễn đàn chung cho các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát ở châu Âu về trách nhiệm xă hội của doanh nghiệp. BSCI có 9 nội dung quan trọng là: Tuân thủ luật liên quan; tự do hội đoàn và quyền thương lượng tập thể; cấm phân biệt đối xử; trả công lao động; thời giờ làm việc; an toàn nơi làm việc; cấm lao động trẻ em; cấm lao động cưỡng bức; các vấn đề an toàn và môi trường.

CDI Viet nam xin giới thiệu đến độc giả nội dung đầy đủ của Bộ tiêu chuẩn này.

File đính kèm bộ luật ứng xử BSCI:
HTML Code:
http://www.vietnamforumcsr.net/Data/Activity/042_bsci_codeofconduct_vietnamese_pdf[1].pdf